PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
30
10 2013
Wspomnienie seminarium wprowadzającego

Pierwsze spotkanie zorganizowane dla uczestników projektu „Aktywni młodzi – lokalnie i globalnie” jest już za nami!

Seminarium odbyło się w dniach 11-13 października 2013, w Krakowie. Wzięli w nim udział liderzy świetlic zakwalifikowani do projektu, a także reprezentanci zagranicznych Partnerów projektu: Międzynarodowego Dzieło Kolpinga z siedzibą w Niemczech oraz Dzieła Kolpinga ze Szwajcarii.

Na wstępie, uczestnicy zostali przywitani przez Prezesa Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce, Krzysztofa Wolskiego, a następnie wprowadzeni w tematykę edukacji globalnej dzięki Izabeli Parkitnie-Mierzwie z Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak.

Podczas drugiego dnia seminarium swoją wiedzą dzielili się zaproszeni goście: Hubert Tintelott z Międzynarodowego Dzieła Kolpinga z siedzibą w Niemczech oraz Hildegard Holenstein z Dzieła Kolpinga ze Szwajcarii. Posiadają oni kilkudziesięcioletnie doświadczenie z tematyki edukacji globalnej w swoich społeczeństwach i organizacjach pozarządowych oraz doświadczenie i praktyczną wiedzę we współpracy z państwami Globalnego Południa.

Ostatniego dnia Sylwia Gajownik z Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak starała się przedstawić metody przekazywania wiedzy młodym ludziom, które będą ciekawe i zarazem skuteczne.

Na zakończenie odbyła się prezentacja projektu „Aktywni młodzi – lokalnie i globalnie”, przedstawiająca harmonogram i sposób realizacji projektu. Została ona przeprowadzona przez koordynatorkę Bożenę Michałek.

Już nie możemy się doczekać kolejnego spotkania pełnego wiedzy o edukacji globalnej !