PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
26
03 2014
Wizyta studyjna.

W zaplanowanej wizycie wzięło udział 15 osób, z 6 lokalnych świetlic. Poniżej przedstawiono program wizyty studyjnej u partnera – organizacji Eine Welt, która od wielu lat prowadzi działania z zakresu edukacji globalnej wśród dzieci i młodzieży

Wizyta studyjna – Lipsk, 21-23.03.2014
piątek, 21.03

7:45 zbiórka
8:00 wyjazd z Krakowa do Lipska
ok. 17:00-17:30 przyjazd do Lipska, zakwaterowanie
18:00 spotkanie z Partnerem – edukacja globalna na talerzu
19:00 spotkanie z Partnerem – przedstawienie działań Eine Welt

sobota, 22.03

8.30 śniadanie
10.00 - 13.00 zwiedzanie alternatywne z elementami edukacji globalnej
13.00 - 14.30 obiad
15.00 - 18.00 warsztaty w Eine Welt (temat Indie, gotowanie chai, pokaz zdjęć)
18.00 - 19.00 indywidualne zapoznawanie się z materiałami w organizacji (kufry akcyjne, biblioteka itp.)
19.30 kolacja

niedziela, 23.03

8.00 śniadanie
9:30 możliwości zastosowania poznanych metod w lokalnych świetlicach
11:30 podsumowanie
powrót do Krakowa w późnych godzinach wieczornych