PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
31
08 2014
Projekt ,,Aktywni młodzi – globalnie i lokalnie’’


W ramach projektu ,,Aktywni młodzi – globalnie i lokalnie’’ Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce zrealizowała działania mające na celu zainteresowanie dzieci w wieku szkolnym tematyką edukacji globalnej. Swoimi działaniami projekt objął siedem świetlic: w Jarosławiu, Kłodawie Gdańskiej, Niewieścinie, Koronowie, Łebie i Oświęcimiu jak i Chełmku.

Edukacja globalnej obejmuje szereg licznych aspektów, które dotyczą przede wszystkim zrównoważonego rozwoju na świecie. To edukacja wielokulturowa, ekologiczna i obywatelska, ukazująca zarówno współzależności jak i różnorodność świata, broniąca praw człowieka, zapobiegająca dyskryminacji rasowej i narodowościowej, występująca m.in. o zrównoważoną konsumpcję, uczciwy handel i wsparcie międzynarodowe.

Niektóre z warsztatów dla dzieci zorganizowanych w świetlicach w ramach edukacji globalnej to m.in. ,,Świat na moim talerzu’’, podczas których młodzi uczestnicy mogli wgłębić się w świat egzotycznych owoców i przypraw oraz przygotować samodzielnie kakao, ale także poznać problem głodu w krajach Globalnego Południa i dowiedzieć się jak świadomie dokonywać wyborów związanych z zakupem żywności. Zajęcia edukacyjne ,,Sprawiedliwy handel’’ zwróciły uwagę na współzależności handlowe między krajami globalnego Południa a krajami globalnej Północy i wzbudziły dyskusję na temat zachowań konsumenckich, a prowadzenie zabaw związanych z wyprodukowaniem lub zdobieniem odzieży pozwoliły ukazać różne etapy produkcji. Dla dzieci w wieku szkolnym szczególnie bliskie i interesujące było zapoznanie się z życiem codziennym ich rówieśników żyjących na różnych kontynentach. Podczas cyklu zajęć ,,Dzieci Afryki’’ zaprezentowane zostały afrykańskie tradycje i zwyczaje na co dzień oraz w święta, ale też trudności związane z ubóstwem i pracą dzieci na tym kontynencie.

Zajęcia z edukacji globalnej to nie tylko okazja do wzbudzenia wśród dzieci otwartości wobec świata i innych kultur, ale również kształtowanie odpowiednich postaw i wartości sprzyjających ich indywidualnemu rozwojowi.

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.