PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
31
08 2014
Projekt ,,Aktywni młodzi – globalnie i lokalnie’’

W ramach projektu ,,Aktywni młodzi – globalnie i lokalnie’’ Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce zrealizowała działania mające na celu zainteresowanie dzieci w wieku szkolnym tematyką edukacji globalnej. Swoimi działaniami projekt objął siedem świetlic: w Jarosławiu, Kłodawie Gdańskiej, Niewieścinie, Koronowie, Łebie i Oświęcimiu jak i Chełmku.


więcej
06
05 2014
Działania lokalne

Obecnie, głównym, realizowanym działaniem są zajęcia prowadzone na ternie 7 miejscowości. Jest to działanie zakrojone na szeroką skalę i intensywne. Zajęcia prowadzone są w każdej świetlicy w wymiarze 12 godzin/miesiąc zgodnie ze schematem: 3 godziny trener – specjalista, 9 godzin lokalny instruktor – uczestnik projektu.


03
04 2014
Zapraszamy do galerii zdjęć z działań świetlicowych w Łebie

więcej
03
04 2014
Zapraszamy do galerii zdjęć z działań świetlicowych w Kłodawie Gdańskiej

więcej
03
04 2014
Zapraszamy do galerii zdjęć z działań świetlicowych w Niewieścinie

więcej
03
04 2014
Zapraszamy do galerii zdjęć z działań świetlicowych w Koronowie

więcej
03
04 2014
Zapraszamy do galerii zdjęć z działań świetlicowych w Oświęcimiu

więcej
27
03 2014
Sprawozdanie z wizyty studyjnej
więcej
26
03 2014
Wizyta studyjna

W zaplanowanej wizycie wzięło udział 15 osób, z 6 lokalnych świetlic. Poniżej przedstawiono program wizyty studyjnej u partnera – organizacji Eine Welt, która od wielu lat prowadzi działania z zakresu edukacji globalnej wśród dzieci i młodzieży


więcej
01
03 2014
Wizyta studyjna w Lipsku

Wszystkich zainteresowanych tematyką Edukacji Globalnej zapraszamy na wizytę studyjną w Lipsku, która odbędzie się w dniach 21-23 marca 2013 r. Na wyjeździe będziemy zwiedzać miasto oraz uczestniczyć m.in. w warsztatach o tematyce globalnej oraz poznawaniu kultury Indii. Będzie to też okazja do zapoznania się z działaniami naszego Partnera Eine Welt.


25
02 2014
Zajęcia edukacyjne dla dzieci

Od lutego rozpoczęły się zajęcia z edukacji globalnej w poszczególnych świetlicach. Zajęcia prowadzone są w każdej świetlicy w wymiarze 12 godzin/miesiąc zgodnie ze schematem: 3 godziny trener –specjalista, 9 godzin lokalny instruktor – uczestnik projektu.


więcej
05
01 2014
Promujemy nasz projekt

Za wszelkimi działaniami merytorycznymi podąża informacja promocyjna. Promocja odnosi się zarówno do realizacji projektu jak i informowania o otrzymanym wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Promocja o projekcie:
• Informowanie w sposób ustny i pisemny o samym projekcie – podczas organizacji dwóch przedsięwzięć projektowych – seminarium i warsztatów.
• Informowanie w sposób ustny i pisemny podczas udzielania informacji o działaniach projektowych.
Dbanie o właściwe oznakowanie i informowanie o wsparciu (oznakowanie pomieszczeń, materiałów).


10
12 2013
Maraton Pisania Listów

W weekend 14-15 grudnia, w około 350 miejscach w Polsce odbędzie się XIV Maraton Pisania Listów Amnesty International.

Coroczny Maraton Pisania Listów realnie wpływa na poprawę sytuacji osób, których prawa człowieka zostały złamane. Powstające listy solidarności okazują się często ostatnią nadzieją dla prześladowanych i więzionych.


więcej
28
11 2013
„Globalny Rozwój w Kinie”

Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDOC „Globalny Rozwój w Kinie” (28.11-1.12.2013) jest pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej i trzecim na świecie innowacyjnym wydarzeniem łączącym kino na najwyższym światowym poziomie z refleksją na tematy globalne.


więcej
18
11 2013
Warsztaty praktyczne

Warsztaty praktyczne są już dla nas wspomnieniem, mamy nadzieje, że cennym wspomnieniem...


więcej
30
10 2013
Wspomnienie seminarium wprowadzającego

Pierwsze spotkanie zorganizowane dla uczestników projektu „Aktywni młodzi – lokalnie i globalnie” jest już za nami!


więcej
16
10 2013
Obszerna relacja z seminarium

W dniach 11-13.10.2013 miało miejsce pierwsze spotkanie projektowe - seminarium z udziałem 15 uczestników (zgodzono się na udział 15 osób - we wniosku zaplanowano 14 osób) oraz trzech prelegentów zagranicznych tj. 2 osób ze Szwajcarii i 1 osoby z Niemiec.
Program 11-13.10.2013


15
10 2013
Seminarium wprowadzające

Pierwsze spotkanie uczestników projektu „Aktywni młodzi – lokalnie i globalnie” jest już za nami!
Seminarium odbyło się w dniach 11-13 października 2013, w Krakowie. Wzięli w nim udział liderzy świetlic zakwalifikowani do projektu, a także reprezentanci zagranicznych Partnerów projektu: Międzynarodowego Dzieła Kolpinga z siedzibą w Niemczech oraz Dzieła Kolpinga ze Szwajcarii.
Program seminarium był bardzo intensywny, wypełniony wiedzą z zakresu edukacji globalnej rozpatrywaną z różnych perspektyw. Wszyscy uczestnicy jednak z powodzeniem podołali postawionemu wyzwaniu i dotrwali do samego końca
Podczas wykładów niejednokrotnie miały miejsce ciekawe i bardzo konstruktywne dyskusje


05
10 2013
Warsztaty strategiczne „AKTYWNIE DLA WSPÓLNEGO DOBRA” część 1.

Przewodnik jest narzędziem dla wszystkich edukatorów działających w obszarze tematyki globalnej.
Powstał w oparciu o doświadczenie i odniesienia praktyczne. Jego celem jest wsparcie dla edukatorów w efektywnym wdrażaniu inicjatyw edukacji globalnej.
Polskie wydanie przewodnika zostało przygotowane przez Grupę Zagranica, platformę polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w szeroko rozumianą współpracę rozwojową i edukację globalną.


01
10 2013
Seminarium Edukacja Globalna

W dniach 11-13 października oraz 15-17 listopada 2013 r. odbędą się szkolenia dla opiekunów świetlic celem urozmaicenia prowadzonych zajęć z zakresu edukacji globalnej i poprawie metodyki swojej pracy. Spotkania uczestników z trenerami na kilkudniowych zjazdach będą okazją do wymiany doświadczeń z zakresu prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci o tematyce edukacji globalnej i pomysłów na jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału świetlic. Szkolenie będzie doskonaliło umiejętność wzbudzania ciekawości u młodych ludzi aspektami zrównoważonego rozwoju na świecie, m.in. zagadnieniami integracji z otoczeniem oraz kwestią rasowego i narodowościowego równouprawnienia.


02
10 2013
Przygotowania do spotkania

Trwają przygotowania do zaplanowanego na październik 11-13.10.2013 seminarium wprowadzającego - ustalenia z referentami z zagranicy tj. z Niemiec i ze Szwajcarii. Dokonano wyboru referentów z Polski. Ustalono plan seminarium. Zaplanowano wszelkie działania mające na celu sprawną realizację spotkania. Wybrano również miejsce na organizację seminarium.


01
10 2013
Informacje rozesłane

27 września do 7 stowarzyszeń – Rodzin Kolpinga prowadzących świetlice dla dzieci i młodzieży wysłano dokumenty takie jak:

• Kartę zgłoszenia. Karta dotyczy udziału w całości projektu.
• Formularz zgłoszeniowy. Formularz obowiązuje na pierwsze szkolenie.
• Program pierwszego spotkania. Seminarium uwzględnia zarówno merytoryczne wprowadzenie w tematykę edukacji globalnej, przykłady dobrych praktyk z Niemiec i Szwajcarii jak i prezentację projektu.
• Instrukcję kosztów podróży i świadczenie rozliczenia kosztów podróży.


30
09 2013
Zaproszenie do udziału

10 września br. wysłano maila ze szczegółowymi informacjami do 7 stowarzyszeń z całej Polski tj. z Chełmka, Kłodawy Gdańskiej, Łeby, Jarosławia, Koronowa, Niewieścina i Oświęcimia. Mail zawierał opis projektu jak i zaproszenie na pierwsze spotkanie – seminarium wprowadzające zaplanowane w październiku.

Projekt zaczął się w styczniu 2013 r (działania wstępne) i potrwa do września 2014 r., a jego celem jest wzmocnienie 15 Rodzin Kolpinga oraz aktywizacja społeczności lokalnej w środowisku ich działania poprzez wdrożenie metody doradczej „RAZEM DO PRZODU” opracowanej przez Dzieło Kolpinga w Niemczech.