PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
DZIAŁANIA
I. Seminarium wprowadzające – dla liderów/opiekunów (11-13 październik 2013)

Temat: Milenijne Cele Rozwoju (MCR) – lokalnie i globalnie.II. Warsztaty praktyczne dla 14 liderów/opiekunów świetlic (listopad 2013)

Temat: Lokalna edukacja obywatelska dla działań globalnych


III.Wizyta edukacyjna w Niemczech, w Lipsku (styczeń 2014)

Obserwacja działań organizacji Eine Welt. Zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi i promocyjnymi, a także metodami prowadzenia zajęć dla dzieci.


IV. Zajęcia edukacyjne dla dzieci (styczeń-lipiec 2014)

Zajęcia prowadzone przez trenerów z edukacji globalnej - 5 zajęć po 3h x 7 świetlic.

Zajęcia prowadzone przez liderów/opiekunów świetlic 30 godzin x 7 świetlic.


V. Spotkania on-line (kontakt z Dziełem Kolpinga w Ugandzie) (styczeń –lipiec 2014)

Spotkania odbędą się poprzez chat, fora oraz skype, które umożliwiają w sposób ekonomiczny, a zarazem efektywny spotkania pomiędzy uczestnikami, a przede wszystkim z młodzieżą z Dzieła Kolpinga w Afryce i Ameryce Płd.


VI. Akcja Jeden świat – organizacja lokalnej akcji przez dzieci i młodzież (lipiec –sierpień 2014)

Dzieci i młodzież, wykorzystując zdobytą wiedzę, zorganizują przy wsparciu liderów akcję dla lokalnej społeczności. Działanie to ma służyć zwiększeniu aktywności grupowej poprzez budowanie samodzielnych inicjatyw społecznych w wybranej przez uczestników formie.Finalnym produktem będzie film prezentujący działania projektowe, w szczególności lokalne Akcje Jeden świat.

Aktualności
03.04.2014
Zapraszamy do galerii zdjęć z działań świetlicowych w Oświęcimiu
27.03.2014
Sprawozdanie z wizyty studyjnej
26.03.2014
Wizyta studyjna
01.03.2014
Wizyta studyjna w Lipsku
25.02.2014
Zajęcia edukacyjne dla dzieci
05.01.2014
Promujemy nasz projekt
10.12.2013
Maraton Pisania Listów
28.11.2013
„Globalny Rozwój w Kinie”
18.11.2013
Warsztaty praktyczne
30.10.2013
Wspomnienie seminarium wprowadzającego
16.10.2013
Obszerna relacja z seminarium
15.10.2013
Seminarium wprowadzające
05.10.2013
Warsztaty strategiczne „AKTYWNIE DLA WSPÓLNEGO DOBRA” część 1.
01.10.2013
Seminarium Edukacja Globalna
02.10.2013
Przygotowania do spotkania
01.10.2013
Informacje rozesłane
30.09.2013
Zaproszenie do udziału