PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
Uczestnicy
Projekt swoim wsparciem obejmuje dwie grupy:
• dzieci i młodzież, którzy znajdują się pod (wieloletnią) opieką lokalnych stowarzyszeń Dzieła Kolpinga (SK) w ramach świetlic czy zajęć pozalekcyjnych. Działaniami zostanie objętych 7 grup śr. po 35 osób w wieku szkolnym tj. 245 dziewczynek i chłopców.
• liderzy, opiekunowie tych grup, jako osoby mające kontakt z młodymi, a w ten sposób mające możliwość kształtowania programów edukacyjnych w świetlicach - 14 liderów/opiekunów grup dzieci (2 osoby x7 świetlic).


W projekcie weźmie udział 7 stowarzyszeń Rodzin Kolpinga:

1. Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej
2. Rodzina Kolpinga w Łebie
3. Rodzina Kolpinga w Koronowie
4. Rodzina Kolpinga w Niewieścinie
5. Rodzina Kolpinga w Jarosławiu
6. Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu
7. Rodzina Kolpingaw Chełmku
Aktualności
03.04.2014
Zapraszamy do galerii zdjęć z działań świetlicowych w Oświęcimiu
27.03.2014
Sprawozdanie z wizyty studyjnej
26.03.2014
Wizyta studyjna
01.03.2014
Wizyta studyjna w Lipsku
25.02.2014
Zajęcia edukacyjne dla dzieci
05.01.2014
Promujemy nasz projekt
10.12.2013
Maraton Pisania Listów
28.11.2013
„Globalny Rozwój w Kinie”
18.11.2013
Warsztaty praktyczne
30.10.2013
Wspomnienie seminarium wprowadzającego
16.10.2013
Obszerna relacja z seminarium
15.10.2013
Seminarium wprowadzające
05.10.2013
Warsztaty strategiczne „AKTYWNIE DLA WSPÓLNEGO DOBRA” część 1.
01.10.2013
Seminarium Edukacja Globalna
02.10.2013
Przygotowania do spotkania
01.10.2013
Informacje rozesłane
30.09.2013
Zaproszenie do udziału